MSD Animal Health

Merck, Sharp & Dohme er et av verdens ledende legemiddelkonsern. I Norge er selskapet et av de fremste på veterinær­medisin. MSD Animal Health Norge er en betydningsfull aktør innen dyrehelse og dyrevelferd, med konsernets laboratorium for forskning og utvikling av fiskevaksiner i Bergen.

 

Vi ble tildelt det strategiske arbeidet med å utvikle verdi- og merkevaregrunnlag for å styrke selskapets posisjon innen veterinærmedisin i Norge. I forlengelsen av dette fikk vi ansvar for markeds lanseringen av PD7 i Norge og PD3 i Irland/Skottland – to revolusjonerende fiske vaksiner som gjør det mulig å administrere PD og multivaksiner i ett. Med én vaksinerunde mot tidligere to, kan oppdrettsnæringen halvere vaksinearbeidet og oppnå betydelig redusert belastning på både fisk og arbeidsstokk.