Google Cloud

Som en del av en større dominanskampanje i Helsinki ønsket Google å promotere Googles Cloud Services, samt øke bevisstheten rundt deres nylig introduserte Hamina Datacenter. Målgruppen var beslutningstakere i Finnair Business Lounge på Helsinki Airport.

 

Kloss Hold ble den foretrukne partner for prosjektet på grunn av vår erfaring med flyplassaktiviteter over hele Norden. Våre promotører var en viktig bidragsyter for å øke kunnskapen til Google Cloud i den ønskede målgruppen.