Om oss

Tjenester

Kloss Hold er et markedsføringsselskap som ønsker å jobbe tett på markedet. Med vår erfaring fra Field marketing og reklame har vi etablert 3 integrerte avdelinger med spesialkompetanse på kommunikasjon, dialogmarkedsføring og airport media. Vi utvikler verdiskapende, kreative løsninger basert på vår styrke innen strategi, konseptutvikling, kommunikasjon, markedsmobilisering og merkevarebygging. Enten du forholder deg til Kloss Hold under ett eller våre enkeltavdelinger, er vi opptatt av å levere arbeid som utmerker seg med relevans, originalitet og inntrykk.

Kommunikasjon

Vi utvikler alt fra helhetlige kommunikasjons­­konsept og kommunikasjons­plattformer til enkeltstående kommunikasjons­løsninger tilpasset eksisterende profil. Kloss Hold bruker strategisk innsikt i bransje, kategori og forbrukerbevissthet til å fremheve de egenskaper og verdier som utgjør din identitet og posisjon i markedet, og som gir grunnlag for å bli en konkurransedyktig merkevare.

Airport Media

Nordiske flyplasser er en attraktiv men komplisert arena for markedsføring. Her treffer man store, kjøpesterke og attraktive målgrupper, men også krav til sikkerhet, kvalitet og informasjonsflyt. Foruten effektive kommunikasjons­løsninger og FM-aktiviteter har Kloss Hold opparbeidet et solid kontaktnett og kompetanse på regelverk, rutiner, avtaler og prosedyrer som vi tilbyr aktører som vil inn på flyplasser i Norden.

Field Marketing

Kloss Hold er en av de mest suksessrike innen Field Marketing i Norden. Vi har utviklet unik kompetanse for å komme i direkte dialog med kunden på tider, steder og i situasjoner der de er i riktig modus for våre tilbud. Vi kan ta ansvar for hele prosessen; kommunikasjon, kundedialog, registrering og back office. På flyplasser i Norden har vi bl.a. skaffet Bank Norwegian over 100.000 nye kunder i løpet av de siste årene.

Communication

Konsept

Kloss Hold har spisskompetanse på konsept­utvikling. Ved å utvikle sterke, markeds­relevante konsepter etablerer vi en helhetlig, konsistent og konsekvent tankegang som gir retning og slagkraft.

Analyse/Strategi

Kloss Hold har god innsikt i strategisk tenkning og strategiutvikling. Vi hjelper våre kunder til å aktivere og synliggjøre sine sterke fortrinn for å oppnå økt konkurransekraft og ønsket posisjon i markedet.

Kommunikasjon

Kloss Hold etterstreber et høyt kreativt nivå. Vi ønsker å levere relevante, originale og tanke­vekkende kommunikasjons­­løsninger, som engasjerer mottakerne, gjør dem interesserte og mer bevisste på sine valg.

Branding

Kloss Hold bidrar til økt verdiskaping for et produkt eller tjeneste ved å fremheve iboende kvaliteter og verdier på en slik måte at de blir identifisert, verdsatt og foretrukket av riktige målgrupper.

Field Marketing

Tilstedeværelse

Gjennom tilstedeværelse ute blant publikum har vi en unik mulighet til å påvirke, selge og promotere tjenester og produkter. Vi plan­legger, tilrettelegger og utfører nasjonale og internasjonale salgskampanjer for store merke­varekunder innen bank/finans, reiseliv, eiendom og dagligvare.

Kunderekruttering

Kloss Hold har høy kompetanse og erfaring innen Field Marketing. Gjennom involverende kommunikasjon og dialog får vi en dypere, bedre styrt og mer personlig markedsbearbeidelse. Vi tilnærmer oss folk på steder, i situasjoner og på måter som gjør at de blir aktivt deltagende i sine egne beslutninger.

Markedsmobilisering

Vi vet hvor steds- og situasjonsbetinget god respons kan være. Markeds­mobilisering handler om å forhånds­innstille markedet på det vi skal tilby. Gjennom bevisst bruk av ulike aktiviteter og ulike arenaer kan vi utfordre automatisk skepsis, bearbeide mentale hindre og endre modus til åpenhet, mottakelighet og interesse.

Målbare resultater

I likhet med digitale medier kan man gjennom Field Marketing i stor grad måle resultatene fortløpende, enten det gjelder antall visninger, kundesamtaler, utdelte brosjyrer, leads eller antall konkrete salg. Man vet hva man betaler for og kan på den måten også justere annonsering og kundetilgang ut ifra budsjett.

Airport media

Medieplanlegging

Flyplasser er unike på godt og vondt. Et stort og attraktivt publikum gir store muligheter til å nå mange på kort tid. Samtidig er det mange begrensninger og sterk konkurranse, som lett kan ta knekken på enhver kreativitet, plan og budsjett. Det er stor forskjell både på hvor og hvordan du bør annonsere på flyplass. Det krever god innsikt allerede i planleggings­fasen. Vi har spesialisert oss på flyplassannonsering for å bli best i denne kanalen. Vi vet hvor og hvordan du bør annonsere for å få best resultat.

Flyplassannonsering

Gjennom våre avdelinger Communication og Field Marketing kan vi utforme kampanjer for best effekt på riktig plass, samt utføre bemannede kampanjer inne på flyplassene. Gjennom vår daglige tilstede­værelse på de nordiske hovedflyplassene sitter vi på unik kompetanse om muligheter, begrensninger, trafikkflyt, demografi og hva som skal til for å treffe riktig målgruppe og gi våre kunder best mulig resultat for investeringen.

Flyplass-events

På flyplassen har mange god tid og er mottakelig for informasjon og henvendelser. For å få maksimalt ut av en annonserings­aktivitet og kampanje er det mulig å arrangere bemannede events med konkurranser og aktiviteter rettet mot bestemte målgrupper. Kloss Hold har personell med adgang til de store flyplassene og kan utføre små og store bemannede promoterings­kampanjer både innenfor og utenfor sikkerhetskontrollen.

Innkjøp

Vår erfaring er at de beste betingelsene oppnås gjennom forhandlinger. Vi gjennomfører individuelle forhandlinger med flyplasser/­­rettighetshavere, både om priser og om muligheter, slik at vi kan være sikker på at vi kan gi våre kunder den beste løsningen, enten det er en langsiktig kampanje eller en kortsiktig kampanje. Vi planlegger effektive kampanjer som treffer riktig målgruppe i stedet for å skyte for bredt, slik at du treffer flest mulig for minst mulig.